Hamstery Pure Colour

Home is where your hamsters are ..

Hallo, en welkom op de website van 'Hamstery Pure Colour',

In deze Hamstery streef ik naar gezondheid en goed karakter. Er is daarom bewust gekozen om te fokken met zuivere lijnen. Iedere lijn wordt zorgvuldig gecontroleerd op defecten, zuiverheid, problemen of ziektes waaronder Diabetes. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan het verbeteren van onder andere de gezondheid, bouw & het karakter van de Russische Dwerghamster.

Op 23 september 2018 heb ik de moeilijke keus gemaakt om de handdoek in de ring te gooien en te stoppen met mijn Hamstery. Ik kon niet waarmaken waar ik achter stond. Omdat deze Hamstery kleinschalig is, was dit op dat moment de enige oplossing. Máár.. vijf jaar gooi je niet zomaar weg & als je ergens je hart in verloren hebt dan kan je dat niet helemaal los laten. Op 23 september 2019, precies een jaar later, breng ik kleur terug in de Hamstery.

In deze Hamstery focus ik mij op de volgende kleurslagen:

– Wildkleur
– Blauw Wildkleur

De tekeningen Pearl & Merle. En de kleurnuance Umbrous.

Ik kijk er naar uit om samen met jou/jullie het avontuur te belopen op weg naar jullie Pure Colour-ukje.

Warme groet,
Denise

Mijn motto

Een blije hamster is een blije baas.

Geen negatief, stereotype of agressief gedrag wanneer we de (natuurlijke) behoeften van ons hamstertje voor op zetten.

HamsterScaping

Dit is de benaming voor het inrichten van een geschikt hamsterverblijf. Er wordt goed gekeken naar wat een hamstertje nodig heeft om gelukkig te zijn.
HamsterScaping is ontstaan op 28 Augustus 2014.

HamsterScaping is een manier van het inrichten van een hamsterverblijf. Op deze manier kan de hamster zijn natuurlijke behoeften uiten.